Kontakt    Hlavní stránka

Tvorba software

Vytváříme software na zakázku.
Máme zkušenostmi s vytvářením projektů malého i středního rozsahu, naše metodika návrhu nám však umožňuje navrhovat i systémy velkého rozsahu, případně vstupovat do projektů velkého rozsahu jako subdodavatel určitého technologického celku.
Pracujeme metodikou kompatibilní s celosvětově uznávanými postupy návrhu moderních systémů, jako jsou UML (Unified Modeling Language) a UP (Unified Process).

Proces vytváření softwarového systému je složen z těchto fází:
 1. Shromáždění požadavků
 2. Analýza
 3. Návrh
 4. Implementace
 5. Testování
I když se každá z uvedených fází vyskytuje při vytváření jakéhokoli softwarového systému, je jejich vzájemný v různých projektech různý.
Může jít například o návrh aplikace řešící elektronický obchod, kterou je třeba propojit se stávajícím účetnictvím a s obchodním modelelm firmy. V takovém systému je velký podíl ve fázích 1, 2 a 3, kdežto například při vytváření klasické webové prezentace je těžiště prací ve fázích 4 a 5.
Pro každý projekt jsme schopni vytvořit tým složený z požadované směsice odborníků na danou problematiku tak, aby bylo zajištěno optimální využití celého týmu.
Námi vytvořená řešení jsou dokonale dokumentovaná a tudíž nezávislá na tvůrci systému. Tím ochraňujeme Vaše investice a umožňujeme rozvíjení systému vašimi vlastními možnostmi či s pomocí třetích stran.
Težiště našich zkušeností leží v technologiích firmy Microsoft (MS SQL Server, Visual Studio (6 i .NET), MS Office, jsme však schopni vypracovat projekt i na jiných technologiích (ORACLE, Delphi).

Vlastní produkt: Systém Dealer

Systém je možno nasadit prakticky u jakékoli organizace která ke své činnosti využívá provizní prodejní sítě díky obecnému zpracování sítě prodejců, neomezenému počtu klientů, produktů i operací (v nejjednodušši variantě nákupů a prodejů).

Systém pro správu sítě prodejců, evidenci klientů a jejich portfolií a vytváření manažerských reportů.
Systém umožňuje evidovat libovolné množství produktů (fondů, portfolií apod.), které jsou nakupovány klienty. Každý nákup je proveden některým ze stromové sítě prodejců.
Stromová síť prodejců může mít libovolně mnoho úrovní. Každý uzel stromu prodejců může mít přiřazeny až čtyři ceníky:
 1. Provizní ceník z vlastních obchodů
 2. Provizní ceník obchodů z podřízené sítě
 3. Ceník Trailer Fees (závislost na celkovém objemu obchodů prodejce a jeho podřízené sítě)
 4. Speciální ceník (využíván pro různé akce a bonusy)
Výše uvedené řešení umožňuje korektně nastavit a vypočíst provizní toky u libovolných single-level i multi-level prodejních systémů. Systém je naprogramován v MS Access, tiskové sestavy jsou směrovány do programů MS Excel a MS Word. Databáze je ve tvaru MS SQL.
Systém umožnuje jednoduše naprogramovat a upravovat šablony v MS Excel a MS Word, což umožňuje ničím neomezené možnosti reportingu. Systém je vybaven mechanismem jednoduchých upgradů, který umožňuje bez problémů udržovat verze v různých zemích.
Systém v současné době slouží ke správě prodejů produktů finanční skupiny SFM Group v Čechách, na Slovensku, v Chorvatsku, ve Slovinsku, na Kypru a v Polsku.
Systém se kompletně postará o vyúčtování provize prodejcům a reporting stavu a pohybů na klientských portfoliích.
Systém v této implementační variantě podporuje zadávání, editaci a mazání objednávek i realizací těchto typů obchodů:
 • Nákup
 • Prodej
 • Switch
 • Transfer
 • Majetková dividenda

Systém je vybaven webovým rozhraním, naprogramovaným v technologii ASP.NET, které umožňuje pobočkám i pracovníkům na cestách nahlížet do systému a tisknout požadované výstupy pro své klienty.